Ιδανικό βάρος

(μόνο για ενήλικες)

Ιδανικό βάρος: