Στην πρώτη συνεδρία γίνεται λήψη αναλυτικού διατροφικού και ιατρικού ιστορικού, σωματομετρικές μετρήσεις και λιπομέτρηση καθώς και αξιολόγηση βάρους και διατροφικών συνηθειών. Το πρόγραμμα διατροφής είναι αυστηρά εξατομικευμένο στο διατροφικό και ιατρικό ιστορικό του κάθε ασθενούς και συντάσσεται από κοινού, λαμβάνοντας υπ όψιν τις όποιες διατροφικές προτιμήσεις. Η διατροφική εκπαίδευση λαμβάνει χώρα σε κάθε συνεδρία. Η συχνότητα των συνεδριών δύναται να είναι εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη ανάλογα με τις ανάγκες σας. Η εμπειρία μας δείχνει πως η εβδομαδιαία παρακολούθηση έχει καλύτερα αποτελέσματα καθώς ο διαιτώμενος έχει την ευκαιρία να λύσει την όποια απορία του και συνάμα να ανέβει το ηθικό του. Συνίσταται να έχετε μαζί σας πρόσφατες αιματολογικές εξετάσεις και όσον αφορά τη λιπομέτρηση να ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας.